معافیت مالیات


پیش از هر چیز نیاز است مجددا به استحضار برساند. این گروه تشکیل شده از ممیزین بازنشسته سازمان مالیاتی و اداره ثبت اسناد کشور می باشد که طی ۱۰ سال گذشته فعالیت

.

معافیت مالیات بر ارث– اموال معاف از مالیات بر ارث چیست؟

معافیت مالیات بر ارث بر دارایی و اموال از قبیل: مطالبات خسارات اخراج، بازخرید، بیمه تامین اجتماعی، مرخصی استحقاقی که استفاده نشده است، بیمه عمر و بیمه زندگی، دیه و خسارت فوت، وجوه بازنشستگی و وظیفه و همینطور بازخرید خدمت و مزایایی خدمت که از پرداخت مالیات بر ارث معاف هستند. لوازم و اثاثیه منزل سکونت متوفی شامل قانون معافیت مالیات بر ارث است. از این جهت تمامی اثاثیه آخرین محل سکونت متوفی شامل معافیت می باشد و نیاز به اظهار آن در اظهار نامه مالیات بر ارث نیست.

معافیت مالیات بر ارث بر اموال و دارایی های که برای سازمان ها و یا موسسه ها (وزارت خانه، موسسات دولتی، شهرداری، و کلیه دستگاه هایی که بودجه آن توسط دولت تامین می شود) مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردیده به شرطی که سازمان و نهاد های مذکور تائید نمایند. مطابق با قوانین یا احکام خاص، اموالی که جزء ماترک متوفی بوده مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات ها قرار گیرد با تأیید اشخاص مزبور مشمول مالیات بر ارث قرار نمی گیرد و معاف از مالیات بر ارث می باشند.

معافیت مالیات بر ارث دیون:
دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن از مالیات‌بر ارث کسر می گردد که از اینرو می توان گفت مشمول معافیت مالیات ‌بر ارث است.
وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات‌ بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود و شامل قوانین معافیت مالیات‌ بر ارث می باشد.
حتما بخوانید معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1398
(۸۰%) اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آن ها در خارج از کشور و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز ، همچنین (۵۰%) ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و (۴۰%) ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز (۴۰%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی که شامل قوانین معافیت مالیات بر ارث می باشد.

دیگر معافیت مالیات بر ارث:


در قوانین جدید، مالیات ‌بر ارث حساب بانکی از هیچگونه معافیت مالیاتی بهره مند نمی باشد.
در قوانین معافیت های مالیات ‌بر ارث سود سهام مشمول مالیات ‌بر ارث نمی باشد.
در قوانین معافیت مالیات ‌بر ارث، قانون و تبصره های زیادی وجود دارد که در صورت نداشتن آگاهی لازم و قدم گذاشتن در اینکار میتواند وراث را متحمل اتلاف وقت و پرداخت هزینه سنگین به دلیل مالیات اضافی نماید.از این رو استفاده از مشاور مالیاتی متخصص نه تنها شما را از مسیر سخت ادارات مرتبط رهایی میدهد بلکه می تواند، هزینه تمام شده شما وراث گرامی را در مالیات ‌بر ارث آپارتمان به شدت کاهش دهد. در صورتی که خواهان مشاوره رایگان و اقدامات اجرایی برای کم کردن زمان و هزینه برای مالیات هستید می توانید با این گروه تماس گرفته و نتیجه دلخواه را حاصل نمایید.

 

Comments