تهیه نقشه یو تی ام


آیا یک نقطه با جی پی اس دستی و متر کردن زمین برای سند کافی نیست؟

نقشه یو تی ام (UTM) مخفف Universal Transverse Mercator میباشد.
جهت تعیین مکان ملک مورد نظر از نقشه یو تی ام استفاده میشود.
هر نقطه در کره زمین دارای مختصات خاص خود میباشد,که در نقشه یو تی ام این مختصات و حدود اربعه ملک مورد نظر مشخص می شود.
در عملیات نقشه برداری برای تهیه نقشه یو تی ام از دوربین نقشه برداری به همراه GPS استفاده می گردد.

نقشه های مربوطه به طور معمول در بازه زمانی کمتر از یک هفته آماده می گردد.

برای تهیه نقشه یو تی ام ، مالک زمین باید حدود اربعه زمین مورد نظر را بداند

 آیا دقت GPS دستی برای نقشه کاداستری یا تک برگ کافی است؟

خیر کافی نیست
بدلیل کم بودن دقت جی پی اس دستی(در بهترین حالت ۳ متر خطا)
از این روش نمیتوان استفاده کرد.
در اصل بدلیل تداخل مختصاتی پیش آمده در ملک هایی که از جی پی اس دستی استفاده میکنند,این روش مردود است.

آیا یک نقطه با جی پی اس دستی و متر کردن زمین برای سند کافی نیست؟

در نقشه یو تی ام مختصات دقیق چهار گوشه ملک مشخص میشود,پس مختصات وسط زمین برای تهیه سند قابل قبول نمیباشد.
در بسیاری از زمین ها بدلیل زاویه مسطحاتی و اختلاف ارتفاعی که دارند استفاده از متر برای متراژ زمین از دقت کافی برخوردار نمیباشد.
توصیه میشود حتما از روش دوربین نقشه برداری استفاده گردد.

35215 Views

Comments