بهم زمان بدیم

برگی از دل نوشته ها و تجربیات شخصی من

.

و تو ای پسر دیروز نباید انتظار خانم ترین و کدبانوترین خانم دنیا را داشته باشی

نباید با جنگ و ستیز نباید با دعوا و قهر و نباید با خشونت حرفهاتو بزنی
باید بهم زمان بدید تا اونهم خودشو پیدا کنه تویی که ایراد میگیری تو هم باید خودتو درست کنی
ازدواج یعنی گذشتن از همه چیزهایی که دلت میخواد و باور تمام چیزهایی که داری 
ازدواج یعنی ساختن هرچه بهتر زندگی با تمام داشتن های موجود نه طالب افسانه ها باشید نه طالب رویاها
بهم زمان بدید تا پسر دیروز بتونه مرد کامل پدر خوب و پدربزرگ خوب بشه اون باید با زمان و دانش خودشو کامل کنه
بهم زمان بدید تا دختر دیروز زن کامل بشه مادر خوب و دو فردای دیگه مادربزرگ خوب و مهربون
مهربون باشید و عجله نکنید
وقت طلاست امانه برای هر تکاملی
بهم در تکامل یاری برسانید
فقط متقاضی نباشید
ازدواج کردی تا کسیو خوشبخت کنی 
تا به زندگی او رنگ و بو دهی
نیامدی که همه چیز حاضر و آماده برایت باشد 
اگر چنین میخواستی خب خانه پدرت می ماندی
پس صبور باش و گذشت کن
.
تندرست و دلارام باشید