زمان SMS ارومتر بودیم ؛
شاید چون هزینه پرداختی هر پیام و میدونستیم #الکی_و_رو_هوا_حرف_نمیزدیم

اگر هم یکی پیام میداد میدونستیم براش مهم هستیم.
این چَت کردنا باعث شده پیاما بی ارزش بشن. هرچی دلمون می خواد میگیم و حواسمون نیس بعدش ممکنه #یه_آدمو_ویرون_کنیم_با_حرفامون...!.

کانال شعر دورهمی

Channel l @kafedorhami